Standaard pagina

Opvangovereenkomst /Contract

KINDEROPVANG

 

 

Overeenkomst van onthaalmoeder/ ouder

www.kinderopvangtbelleke.be

 

Onthaalouder :          Bavay Els

                                Wolvenstraat 12

                                9280 Wieze

                                0477 59 02 03

 

 

Onthaaladres  :       Wolvenstraat 12

                            9280 Wieze

 

 

Ouders  :       Dhr.en/of Mevr. :…………………………………………………………………….

                    Adres  :……………………………………………………………………………………

                    Tel :…………………………………………………………………………………………

                     Email:………………………………………………………………………………………

 

 

Voorziene opvangdagen :

Maandag van               …………… tot ……………

Dinsdag van                ……………..tot ……………

Woensdag van            …………….tot …………….

Donderdag van          …………….tot ……………

Vrijdag van                  ……………tot ……………

 

 

Opvang zal voorzien worden tot ………………………………………………………….. ( einddata contract  )

 

Voormelde ouders verklaren beroep te willen doen op de diensten van de onthaalouder voor opvang van hun kind(eren).

Naam kind : ………………………………………………………  Geboortedatum …………………………………….

Naam kind : ………………………………………………………  Geboortedatum …………………………………….

Naam kind : ………………………………………………………  Geboortedatum …………………………………….

 

Overeenkomstig de volgende regels en voorwaarden :

1 ) Inschrijving  :

De kinderen zijn definitief ingeschreven na ondertekening van deze overeenkomst en na betaling van een waarborg van 150 € op rekening BE61 0635 2502 0417 met vermelding van de naam van het / de kindje(s) . De waarborg dient men te betalen binnen de 2 weken na het ondertekenen van de overeenkomst . Deze waarborg wordt in mindering gebracht bij de laatste afrekening(en) .Indien men voor de aanvang van de opvang de opvangfaciliteit niet gaat benuttigen door welke omstandigheid ook zal de waarborg van 150 € niet worden terug gegeven .  

2 ) Opvanguren  :

Er is opvang mogelijk van 7u tot 18u van maandag tot donderdag  . En op vrijdag van 7u tot 17 u .

Mochten de ouders niet tijdig hun kind(eren) kunnen komen ophalen dienen zij telefonisch te verwittigen.

Er is geen opvang tijdens de vakantiedagen van de onthaalouder zijnde als volgt  : De exacte vakantiedagen worden jaarlijks meegedeeld .

 

3 ) Vergoedingen :

De ouders betalen een vergoeding van :

Volledige dag  ( + 5 uren )  :  €  26

Halve dag  ( 3 tot 5 uren )  : € 19

De afrekening zal maandelijks per mail doorgestuurd  worden aan de ouders .

Deze betaling dient te  gebeuren voor de 15 de van de maand  . Indien deze regel betreft de betaling niet gerespecteerd zal worden zal er een bijkomend bedrag van € 30 aangerekend worden op een afzonderlijke afrekening . Op dit bedrag hebt u geen recht op belastingsvoordeel . 

Bij ziekte en/of afwezigheid zonder te verwittigen voor 8 uur  zal de vergoeding van een halve dag namelijk € 19 aangerekend worden .  Bij laattijdige afhaling wordt een supplement aangerekend van € 5 per startende 15 minuten .

Maandelijkse aanrekening van 5 € voor administratiekosten en afvalkosten .( Geen fiscaal voordeel op dit bedrag )

 

 

4 ) Prestaties van de onthaalouder  :

 

Warm middagmaal  3 x vlees / 1 x vis  / 1x ei per week afgewisseld met aardappelen , rijst , pasta  ,verse groentjes

 4 –uurtje : kan fruit(pap) , pudding , boterham, …… zijn afhankelijk van de leeftijd van het kind .

Het middagmaal wordt rond 11 u/11.30u voorzien en het 4-uurtje rond  15 u/15.30 

 *  Er zal steeds voldoende water en/of melk beschikbaar zijn

*  Begeleiding van het kind

*  Stimuleren van de zelfontwikkeling

*  Spel motiveren d. m. v speelgoed ,zang, dans- en voorleesmomenten

* Geven van veel liefde ,warmte en genegenheid

 

De onthaalouder zal de nodige fiscale attesten tijdig uitreiken aan de ouders .Toezicht van Kind  en Gezin is in aanvraag en die attesten kunnen daarna ingekeken worden op vraag van de ouders .

De onthaalouder geeft de ouder(s) ook het recht om tijdens de opvanguren ten alle tijden toegang te verschaffen tot de ruimtes waar de kinderen verblijven .

De onthaalouder beschikt over een passende verzekering burgerlijke aansprakelijkheid tot dekking van mogelijke fouten en/of nalatigheid in hoofde van de onthaalouder .

 

 

5 ) Voorzieningen te treffen door de ouders zelf :

De eerste flesvoeding  thuis te voorzien . Boterhammetjes kunnen hier benuttigd worden .( ontbijten voor 8 u )

Flessenvoeding  (eventueel doos poeder en flesjes met water  ).

Luiers en eventuele speciale zorgen zoals zalf op voorschrift  e . a (vochtige doekjes worden door de onthaalouder voorzien .)

 

Uw kind voorzien van gemakkelijke kledij ..liefst  joggingbroekjes  of leggings  . Geen jeans of veel tralalaatjes ..... Zodat ze makkelijk en vrij kunnen bewegen .

Steeds uw kind te voorzien van voldoende passende reservekledij .

Fopspeen om hier te laten .

Speciale voeding zoals vleesvervangers e . a

 

 

6) Wenmomenten:

Er worden 3 gratis  wenmomenten ingelast :

*1 uurtje samen met de mama

*1 uurtje zonder de mama en zonder een voeding

*1 uurtje zonder de mama maar met een voeding

of 

U kan de week voor de officieele start kiezen om uw kindje al 1/2 dagen te brengen en jezelf al eens te testen of je tijdig klaar geraakt in de ochtend  Alsook om je werk thuis al wat bij te kunnen werken ...of zelfs om je even te laten verwennen bij de kapper of dergelijk ....Deze zijn dan wel betalend  !

 

7) duurtijd van de overeenkomst :

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd ,tot dat èèn der partijen een opzeg geeft bij aangetekend schrijven of bij gewoon schrijven dat voor ontvangst wordt afgetekend . Er dient duidelijk en concreet aangegeven te worden tot welke datum de opvang nog dient voorzien te worden .

Een opzegperiode van 2 maanden dient steeds in acht genomen te worden door elke partij.

Indien deze opzegperiode van 2 maanden door een partij niet wordt gerespecteerd ,dient deze aan de andere partij een schadevergoeding te betalen  gelijk aan het verschuldigde opvangvergoeding van de voorgaande 2 maanden . De waarborg van € 150 zal desgevallend hierop verrekend kunnen worden .

 

8) Klachten en of opmerkingen :

Indien u klachten of opmerkingen heeft , dient u de onthaalouder daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen . U kan zich ook steeds melden tot Kind en Gezin , Hallepoortlaan 27 te 1060 Brussel , Tel 02/533 14 14

9 ) Uitstappen, wandeling

Bij ondertekening van het contract ga je als ouder ook akkoord dat de onthaalmoeder met jullie kind buiten huis activiteiten zal doen ,zoals wandelingen of eventuele boodschappen . Enkel onder voldoende begeleiding en met aangepast vervoer .

 

10 ) Ziekte , medicatie  .  Aanbevelingen van Kind en Gezin :

Indien de arts een geneesmiddel voorschrijft die tijdens de opvangmomenten gegeven dient te worden dan moet dit geneesmiddel voorzien zijn van een attest . Dit attest bevat : de naam van de behandelende arts , de naam van het kind ,de naam van het geneesmiddel , de afleverdatum, de dosering van het geneesmiddel , de wijze van toediening en de duur van het te nemen geneesmiddel .

 

 

 

Opgemaakt te Wieze , op …………………………………………… in evenveel exemplaren als er partijen zijn , en elke partij erkent bij ondertekening haar / zijn exemplaar ontvangen te hebben .

 

 

 

Voor Akkoord de onthaalouder                                                               Voor akkoord de ouder(s)  / voogd

Schrijf een reactie: (Klik hier)

123website.be
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle reacties

Nieuwe reacties

04.11 | 15:37

Beste,

Ik zoek opvang voor mijn zoontje Oscar.

Ik heb je gegevens van Ellen (mama van Mien).

Zou je nog een plaatsje vrij hebben?

Of in de toekomst?

...
10.09 | 16:32

hallo met vrouw van peter het is om te vragen of u iemand zoekt om bij u te werken

...
17.06 | 17:24

Els, heb van papa en mama van FAYE horen zeggen dat het feest is bij jullie , voor onze rode duivels. Spijtig dat ik die foto 's niet kan zien.
Memé van Faye.

...
13.04 | 10:43

Dag Els, veel gekocht gisteren in de C&A?
Groetjes Koen,je weet wel wie hé.

...
Je vindt deze pagina leuk